Další zastávka Road Show proběhne ve Zlínském kraji

Další zastávka Road Show - My a naše bezpečnost proběhne ve Zlínském kraji.

Hlavními tématy diskuzního fóra bude:

1. Kybernetická bezpečnost a obrana jako jeden ze základních parametrů schopnosti země čelit krizovým situacím

2. Vzdělávání v oblasti ICT

3. Průmysl 4.0 a robotika

Diskuse se opět bude konat pod záštitou prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ministra vnitra, ministra obrany, prezidenta hospodářské komory České republiky a prezidenta Asociace Obranného a Bezpečnostního Průmyslu, a to dne 22. 11. 2018 v Uherském Hradišti v prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáši Bati ve Zlíně, na adrese: Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště, a to v čase od 14:00 do 19:00.

Registrace pro veřejnost bude spuštěna v nejbližších dnech.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square