Memorandum s European Cyber Security Excellence Center, z. s.

Bylo uzavřeno Memorandum mezi NIPOAB a European Cyber Security Excellence Center, z. s.

Účastníci Memoranda se dohodli, že jejich vzájemná spolupráce se bude týkat především (ale nevýlučně) následujících oblastí:

Příprava a realizace edukačních a studijních programů v oblasti kybernetické obrany, bezpečnosti a přípravy na krizové situace, osvětové činnosti a profesního vzdělávání široké veřejnosti ve výše uvedených oblastech bezpečnosti státu, profesního vzdělávání odborné veřejnosti v oblastech krizového řízení a lzs, školení v oblasti přípravy na krizové situace. Účastníci memoranda budou svoji spolupráci ve výše uvedených oblastech naplňovat zejména (ale ne výlučně) realizací následujících společných aktivit:

Výměna informací v oblastech vymezených bodem č. 1,

- Účast představitelů SPOLKU a NlPOAB na společném učebním procesu (hostování, přednášky,praktické cvičení, exkurze apod.),

- společná účast účastníků Memoranda na domácích i mezinárodních aktivitách v souvisejících v oblastech spolupráce,

- spolupráce v oblasti vědy a výzkumu,

-organizace vědeckých konferencí, tréninků, veřejných přednášek, seminářů a kolokvií, a

- tvorba a výměna akademických, odborných a jiných publikací i ostatních materiálů, které jsou předmětem všeobecného a odborného zájmu,


Cílem spolupráce je vytvoření prostředí pro Účastníky Memoranda, ve kterém bude možné propojení teoretických informací s praxí za účelem zvýšení efektivnosti realizace společných cílů.

Celý text memoranda je k dispozici ZDE

#memorandum

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square