Road Show 2017 proběhla také v Ústeckém kraji

Šesté diskusní fórum v rámci projektu Road Show 2017 - My a naše bezpečnost pod názvem Bezpečnostní fórum Ústeckého kraje v rámci Road Show 2017 – My a naše bezpečnost proběhlo v Aule Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 28. 11. 2017.

Kompletní tisková zpráva je k dispozici ZDE

#RoadShow2017

Featured Posts
Recent Posts