Kulatý stůl v rámci Future Forces Fóra

Dne 20. 10. 2016 byl Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) oficiálně představen v rámci FUTURE FORCES FORUM na akci „Kulatý stůl“.


Téma: Interoperabilita bezpečnostních sborů, průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání = nástroj efektivního využívání zdrojů při zajištění obranyschopnosti a bezpečnosti ČR a také naplnění závazků ČR v rámci mezinárodních obranných a bezpečnostních organizací.

Akce, která se konala v areálu PVA EXPO PRAHA, Praha 9 – Letňany, se zúčastnili významné osoby z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, senátu, exekutivy, zástupců univerzit a vysokých škol, výzkumných ústavů a obranného a bezpečnostního průmyslu.

kulatý stůl future forces fórum

Cílem bylo definování parametrů vzájemné efektivní spolupráce všech motivovaných státních i nestátních subjektů podílejících se na zajišťování obranných a bezpečnostních schopností České republiky, včetně související podpory vědy, výzkumu, vzdělávání, technického rozvoje, investiční a proexportní politiky.


Založení Národního institutu pro obranu a bezpečnost bylo přijato pozitivně jako možnost posunu v řešení některých problémů uvedených v tématu jednání. Byla vyjádřena i ochota s NIPOAB spolupracovat jak ze strany exekutivy, tak ze strany akademické obce i výzkumných organizací a firem.

#kulatýstůl #FFF

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square