ROAD SHOW 2017

My a naše bezpečnost

Cyklus 14 odborných debat a diskusí s veřejností v jednotlivých krajích České republiky na téma zajištění obrany a bezpečnosti ČR,

schopností země čelit krizovým situacím a možností efektivní ochrany obyvatelstva

 
ROADSHOW 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE
PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE
UŽITEČNÉ INFORMACE
PŘIHLÁŠENÍ
1/1

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

I. ročník této ojedinělé akce, která se skládá ze 14 odborných debat a diskusí s veřejností na téma zajištění obrany a bezpečnosti ČR, schopností země čelit krizovým situacím a možností efektivní ochrany obyvatelstva dává jedinečnou příležitost všem partnerům možnost setkání s významnými experty a subjekty v oblasti obrany a bezpečnosti a je také významnou společenskou akcí ve čtrnácti krajích ČR.

Nedílnou součástí této akce je i následné vyhodnocení proběhlých akcí a příprava přijatelných řešení pro zlepšení bezpečnostní situace a tím přispět k výměně relevantních informací mezi politickou reprezentací, odbornou veřejností, partnery a občany.

 „ROAD SHOW 2017 – MY A NAŠE BEZPEČNOST“ si klade také za cíl napomoci efektivnějšímu a systémovějšímu využívání všech zdrojů na obranu a bezpečnosti (interoperabilita), posílení synergie aplikovaného výzkumu s podporou domácího obranného průmyslu s dopadem na soběstačnost ČR v základních parametrech schopnosti čelit krizový situacím. Dalším, neméně důležitým, cílem je i posílení proexportního potenciálu ČR a přiblížení široké veřejnosti schopnosti České republiky a jejich partnerů v oblasti obrany a bezpečnosti.

Tato významná akce je určena pro širokou a odbornou veřejnost, která má přístup na jednotlivé debaty zdarma. Neobejde se však bez podpory marketingových partnerů. Díky účasti nejvyšších představitelů státní správy, samosprávy, bezpečnostních sborů, Armády ČR i pozvaných diskutérů – odborníků na jednotlivé okruhy problematiky obrany a bezpečnosti, za aktivní účasti odborné i laické veřejnosti, jichž se obrana a bezpečnost dotýká, a také díky zúčastněným médiím a množství doprovodných akcí, jsme schopni nabídnout našim partnerům nejen v jednotlivých regionech, ale i na celorepublikové úrovni, marketingové partnerství, které posílí potenciál rozvoje Vašich dosavadních i nových obchodních aktivit v oblasti obrany a bezpečnosti.

Těšíme se na spolupráci s Vámi v rámci projektu „ROAD SHOW 2017 – MY A NAŠE BEZPEČNOST“ případně na dalších aktivitách pořádaných NIPOAB.

 

S úctou

Za realizační tým projektu ROAD SHOW 2017

 

Mgr. Adolf Kopřiva

ředitel

 Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú.

 

     Ing. Bohuslav Chalupa, poslanec PSP ČR

v.r.

 

STAŇTE SE PARTNERY „ROAD SHOW 2017 – MY A NAŠE BEZPEČNOST“ - nejvýznamnější akce s celorepublikovou působností v oblasti obrany a bezpečnosti v roce 2017. Více o možnostech partnerství a spolupráce naleznete v dokumentu: Nabídka marketingového partnerství

PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE

KONTAKT PRO PARTNERY

Zaujala Vás možnost spolupráce, kontaktujte nás na emailu info@institutobrany.cz nebo pomocí kontaktního formuláře

Děkujeme! Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.