ROAD SHOW 2018

My a naše bezpečnost

Další debata na téma My a naše bezpečnost proběhne v Pardubickém kraji

Témata: 

  • Ochrana vzdušného prostoru, zajištění bezpečnosti letového prostoru v České republice – výzkumná a výrobní základna, konkrétní případ spolupráce mezi akademickými, výrobními, uživatelskými a politickými subjekty

  • Ochrana obyvatelstva (Krizové situace – IZS – řešení, informování obyvatelstva, evakuace, kapacity dopravní infrastruktury)

  • Význam chemického průmyslu pro zajištění schopností obrany a bezpečnosti země

O NÁS

Hlavním cílem činnosti Národního institutu pro obranu a bezpečnost, z.ú. je aktivně přispívat k výchově nastupujících generaci k hrdosti, vlastenectví a schopnosti čelit krizovým situacím. Zasazujeme se o budování aktivní občanské společnosti schopné efektivně hájit svou národní suverenitu a k posilování občanské spoluzodpovědnosti za všeobecnou bezpečnost a obranu České republiky v případě jejího ohrožení.

 

PARTNEŘI PROJEKTU ROAD SHOW:

 

NAŠE ČINNOSTI

zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti obrany a bezpečnosti fyzických a právnických osob z řad laické i odborné veřejnosti,

shromažďovat a vyhodnocovat dostupné informace týkajících se problematiky obrany a bezpečnosti, zpracovávat analýzy a faktografické podklady, podle potřeby vytvářet pracovní sítě spolupracujících osob, subjektů nebo jejich skupin a zajišťovat jejich vzájemnou koordinaci,

v přímé návaznosti na nejlepší tradice českého obranného průmyslu vyhledávat vědecké a technické objevy, poznatky, zkušenosti a další znalosti související obecně s obranou a bezpečností, aktivně přispívat k jejich zachování, obnově a k dalšímu rozvoji tohoto národního fondu významného obranného a bezpečnostního know-how,

aktivně navazovat a udržovat potřebné kontakty v tuzemském i mezinárodním prostředí a podle možnosti se spolu podílet na řešení úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti,

poskytovat podporu výzkumným, inovativním a technologickým projektům v různých oblastech obrany a bezpečnosti spolu s všestranným využitím všech možností veřejné podpory pro rozvoj těchto schopností,

podporovat a provádět konzultace, poradenství, organizovat veřejná i neveřejná setkání, diskuzí, kulatých stolů, školní a mimoškolní výchovu a vzdělávání, semináře, provádět vlastní vzdělávací, osvětovou, školící, výzkumnou, vědeckou a publikační činnost, zajišťovat překladatelské činnosti, realizovat projekty, programy a další činnosti korespondující s účelem zřízení ústavu,

 

KONTAKT

Národní institut pro obranu a bezpečnost, z. ú.

Email: info@institutobrany.cz

dat. schránka: vni3fep

Web: www.institutobrany.cz

Jaselská 205/25
Veveří, 602 00 Brno

IČ: 05390681

DIČ: CZ05390681

Sp.zn. U 167 vedená u Krajského soudu v Brně

Číslo účtu: 2113540651/2700

IBAN: CZ27 2700 0000 0021 1354 0651

SWIFT/BIC: BACX CZ PP

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ:

Zpráva byla úspěšně odeslána.